Prodej tepla

Prodej Tepla
Komplexní služby

PRODEJ TEPLA

Prodej tepelné energie chápeme jako komplexní službu, kdy zajišťujeme celkový chod provozovaného zdroje tepelné energie.

Tato služba zahrnuje zejména:

Naše společnost je držitelem všech potřebných oprávnění nutných pro výrobu, distribuci a prodej tepelné energie, a to především koncese na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, licence č. 31 na výrobu tepelné energie a licence č. 32 na rozvod tepelné energie. Obchod s tepelnou energií je plně v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.

Výstavba tepelného zdroje

V případě zastaralých tepelných zdrojů, navrhujeme podle délky současného provozu optimalizaci dodávek a případnou modernizaci včetně výstavby nového zdroje pro vytápění objektu včetně doplnění alternativních zdrojů.

V rámci modernizace nebo výstavby nového tepelného zdroje, vždy při návrhu zvažujeme v projektu doplnění tepelného zdroje o úsporné alternativní zdroje s cílem navrhnout energeticky nejvýhodnější variantu vytápění, jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického.

V rámci našich návrhů pracujeme s nejmodernějšími technologiemi tepelných zdrojů, kogeneračních jednotek které případně doplňujeme o osazení FVE technologií.

Zvažujeme i další nutná stavebně technická opatření.

 Toto vše zajišťujeme kompletně na klíč, případně s naším financováním. Při volbě této varianty nabízíme zákazníkovi technické zhodnocení jím vlastněné nemovitosti. Pokud má zákazník zájem, uzavřeme smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie, s předpokladem dlouhodobé spolupráce. V jejím průběhu zákazník splácí cenu investice v ceně dodané tepelné energie formou odpisů.

Pronájem energetického zdroje

Prodej tepla nabízíme i zákazníkům, kteří vlastní energetického zdroje na základě pronájmu tohoto zdroje a zajištění bezporuchové dodávky tepelné energie. Výhodou je, že jsme dodavatelem tepla, a nikoliv dodavatelem plynu. S tím totiž přichází i snížení DPH. U dodávek plynu platí 21% sazba, zatímco u dodávek tepla jen 10 %. Délka trvání pronájmu a výše nájemného vychází z dohody smluvních partnerů. Úhrady za veškeré služby související s provozem tepelného zdroje jsou zahrnuty v ceně dodávané tepelné energie.

Odkup energetického zdroje

Pro naše partnery jsme schopni zajistit odkup energetického zdroje a následné bezporuchové dodávky tepelné energie. Tím umožňujeme získávat tepelnou energii z energetického zdroje bez čerpání vlastních finančních prostředků. Délka smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie se odvíjí od předpokládané doby životnosti odkupovaného zařízení.

Napište nám zprávu

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské