Prodej tepelné energie chápeme jako komplexní službu, kdy zajišťujeme celkový chod provozovaného zdroje tepelné energie plynové kotelny, který zahrnuje zejména:

Naše společnost je držitelem všech potřebných oprávnění nutných pro výrobu, distribuci a prodej tepelné energie, a to především koncese na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, licence č. 31 na výrobu tepelné energie a licence č. 32 na rozvod tepelné energie. Obchod s tepelnou energií je plně v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. V současné době provozujeme více než 170 plynových kotelen o celkovém instalovaném výkonu cca 63 MW a dodáváme teplo pro 10 000 domácností.

Odpojení od CZT a výstavba kotelny

Z posledních let máme zkušenosti, že pokud naši obchodní partneři žili v domě napojeném na centrální dálko vodné vytápění, platili zbytečně vysoké ceny za teplo. Centrální teplo je totiž stále dražší, neboť rozvody jsou již zastaralé, a protože se do nich v řadě případů dlouhá léta neinvestovalo, projevila se v posledních letech nutná údržba na dramatickém nárůstu ceny za teplo z tohoto zdroje. S rostoucím stářím potrubí rostou zároveň i tepelné ztráty, které mají další negativní vliv na cenu. My jsme výrazně pomohli tuto situaci změnit. Zajistili jsme odpojení od centrálního zdroje, vybudování moderního energetického plynového zdroje a levné optimální dodávky tepla bez odstávek a poruch. Naši zákazníci jsou svými pány a ještě ušetřili. V případě potřeby kompletně zafinancujeme veškeré činnosti spojené s výstavbou nového zdroje. S našimi zákazníky uzavíráme smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie, zpravidla na 15 let. V jejím průběhu zákazník splácí investici v ceně dodané tepelné energie formou odpisů.

Modernizace kotelny

V případě stávajících plynových kotelen navrhujeme podle délky současného provozu optimalizaci dodávek, a i případnou modernizaci včetně výstavby nového zdroje pro vytápění objektu, Toto vše zajišťujeme kompletně na klíč a s naším případným financováním. Při volbě této varianty nabízíme zákazníkovi technické zhodnocení jím vlastněné nemovitosti. Pokud má zákazník zájem, uzavřeme smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie, zpravidla na 15 let. V jejím průběhu zákazník splácí cenu investice v ceně dodané tepelné energie formou odpisů.

Pronájem kotelny

Prodej tepla nabízíme i zákazníkům, kteří vlastní kotelny na základě pronájmu tohoto zdroje kotelnu a zajištění bezporuchové dodávky tepelné energie. Výhodou je, že jsme dodavatelem tepla, a nikoliv dodavatelem plynu. S tím totiž přichází i snížení DPH. U dodávek plynu platí 21% sazba, zatímco u dodávek tepla jen 10 %. Délka trvání pronájmu a výše nájemného vychází z dohody smluvních partnerů. Úhrady za veškeré služby související s provozem kotelny jsou zahrnuty v ceně dodávané tepelné energie.

Odkup kotelny

Pro naše partnery jsme schopni zajistit odkup kotelny a následné bezporuchové dodávky tepelné energie. Tím umožňujeme získávat tepelnou energii z energetického zdroje bez čerpání vlastních finančních prostředků. Délka smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie se odvíjí od předpokládané doby životnosti odkupovaného zařízení.

Máte zájem o službu Prodej tepla.

firmaleft
firmaright
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Garance kvality

Všechny služby, které u nás naleznete provádíme vždy precizně.

Jsme inovativní

Používáme moderní a inovativní technologie

Komplexní služby

Máme široký rozsah služeb

Dostupná lokace

Jsme na Praze 4 v areálu Pražské plynárenské.

Chcete se jen poradit?

Neváhejte nás kontaktovat s čímkoliv, co potřebujete vyřešit.