+420 725 463 377

O nás

Naše společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., poskytuje odborné služby v oblasti energetiky již 27 let. Věnujeme se jak návrhům a realizacím nových optimálních řešení dodávek energií a zdrojů tepla, tak úsporám v řešení stávajících. Našimi váženými zákazníky jsou jak jednotlivé domácnosti, developeři a firmy, tak i velké energetické komplexy a areály.

Pro hlavní město Prahu zajišťujeme konsolidaci, modernizaci a ekologizaci tepelného hospodářství.

 

Stručný přehled našich energetických služeb

Hlavní město Praha pověřilo Pražskou plynárenskou a.s.:

 • o celkovou koordinaci záměru Energocentra jak z hlediska celkové dlouhodobé koncepce rozvoje teplárenství na území HMP, tak z hlediska využití zdrojů energie obnovitelného a druhotného původu,
 • o zajištění studie proveditelnosti napojení Energocentra na páteřní infrastrukturu zásobování teplem oblasti Bubny – Zátory a navazujících spotřebišť, včetně ověření zájmu budoucích spotřebitelů o odběr tepla z Energocentra,
 • o zahájení jednání s Pražskou teplárenskou a.s. o podmínkách odběru tepla z Energocentra s přepokládaným možným připojením v letech 2028–2030,
 • o jednání s ostatními právními subjekty (Pražská teplárenská a.s., Veolia Energie Praha a.s., Pražská energetika Distribuce a.s., Pražské služby, a.s. – závod ZEVO Malešice, ČEZ a.s. – elektrárna Mělník a další) s cílem koordinace záměru Energocentra jak z hlediska celkové dlouhodobé koncepce rozvoje teplárenství na území HMP, tak z hlediska využití zdrojů energie obnovitelného a druhotného původu (podle předchozího bodu) a k tomu jí uděluje mandát.

Stručný přehled našich energetických služeb

 • výroba a prodej tepelné energie
 • návrh a realizace tepelného hospodářství zákazníka, technicko ekonomické studie a analýzy, celkové koncepce a návrhy řešení
 • energetické poradenství
 • kogenerační a trigenerační systémy
 • zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • kompletní financování celého projektu, dotace, realizace EPC projektů

Proč si vybrat nás?

 • máme vysokou odbornost prověřenou referencemi, v současné době provozujeme více než 250 plynových kotelen a dodáváme teplo pro více než 36 tis. domácností
 • jsme majetkově propojeni se silným dodavatelem energií – Pražská plynárenská, a.s.
 • poskytujeme dílčí i komplexní služby od poradenství, přes projektovou studie a komplexní koncepce
 • zajistíme projektové dokumentace, povolení DOSS, dotace i realizace projektů až po různé formy financování
 

Management

Představenstvo

předseda představenstva
Mgr. Petr Dolejš
člen představenstva
Mgr. Andrea Hogenová, DiS.
člen představenstva
Ing. Michal Paulík
 

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady
Petr Heincl
člen dozorčí rady
Ing. Jan Maděra
člen dozorčí rady
Ing. Ludvík Baleka